Testaa parisuhteesi kolme kulmakiveä

Tärkein parisuhteen hyvinvointiin vaikuttava tekijä on turvallisuuden tunne. Turvallisuuden tunne rakkaussuhteessa tarkoittaa, että voin luottaa siihen, että olet minua varten jos tarvitsen. Voin myös luottaa, että rakastat minua ja kelpaan sinulle tällaisena kuin olen. 

Parisuhteen läheisyys syntyy siitä, että voin jakaa elämäni tärkeitä asioita, kokemuksia ja tunteita. Uskallanko kääntyä kumppanini puoleen myös sellaisissa tilanteissa, joissa olen epävarma, koen mokanneeni tai olen peloissani? 

Me kaikki teemme parisuhteissamme jatkuvasti lukemattomia pieniä tekoja tämän sisäisen turvallisuuden tai turvattomuuden tunteen ajamana. 

Osa niistä on tietoisia, mutta suuri osa ei. Nämä teot vaikuttavat järisyttävällä tavalla parisuhteeseemme.

Tutkitaan tätä hieman tarinan kautta:

Kun miehen työpaikalla ilmoitettiin yt-neuvotteluista, hänen turvallisuuden tunteensa järkkyi. Pelko työn menettämisestä tänä epävakaana aikana hiipi jäytävänä huolena mieleen. Pelon lisäksi tietoisuuteen nousi myös muita vaikeita tunteita, kuten huonommuuden ja riittämättömyyden tunne. Häpeää siitä, että voin jäädä työttömäksi? Näiden tunteiden ja olojen kanssa mies tuli kotiin. 

Ja nyt seuraa hänen parisuhteensa kannalta tärkeä "tuhannen taalan paikka". Miten hän toimii? 

Kääntyykö hän puolisonsa puoleen? Voiko hän luottaa, että puoliso lohduttaa, luo toivoa ja kertoo, että miten tahansa tässä käy, niin olemme yhdessä ja selviämme? Voiko hän luottaa siihen, että hän kelpaa edelleen?

Vai jättääkö hän kertomatta? Onko hänellä epäluottamus siihen, että puoliso olisi hänen tukenaan. Onko hänellä pelko, että puoliso ei välittäisi tai olisi pettynyt häneen? Päätyykö mies pitämään tunteensa sisällään? Onko hänellä ehkä sellainen käsitys, että hänen pitää selvitä yksin? 

Tämä ratkaisu määrittää parisuhteen kannalta erittäin olennaisen seikan. Olemmeko yhdessä vai erillämme? 

Jos mies päätyisi jakamaan pelkonsa ja pyytämään puolisoltaan apua, hän ei jäisi yksin olonsa kanssa. Myöskään puoliso ei jäisi ulkopuolelle, hänen olisi mahdollista liittyä miehensä huoleen ja olla hänen tukenaan. He voisivat yhdessä pohtia sitä, miten selviävät mahdollisen irtisanomisen kanssa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta kummallakin olisi turvallinen olo suhteessa toisiinsa. 

Jos taas mies ei luottaisi puolisonsa tukeen ja jättäisi kertomatta, hän jäisi yksin taakkaansa kanssa. Se näkyisi todennäköisesti hänessä vetäytyvyytenä, ärtyisyytenä tai hiljaisuutena. Hänen puolisonsa, joka ei tietäisi tapahtuneesta, alkaisi reagoimaan ja tulkitsemaan tilannetta omasta näkökulmastaan käsin.

Puoliso saattaisi tulkita miestään, että tämä on tyytymätön häneen. Tai hän voisi tulkita, ettei kumppani välitä, kun hän on taas niin poissaoleva. Nämä tulkinnat herättäisivät hänessä todennäköisesti ärtymystä, loukkaantumista ja pettymystä. 

Ja näin puoliso olisi omassa "tuhannen taalan paikassaan". Yrittäisikö hän hakea yhteyttä, kysyä puolisoltaan: Mikä sinulla on, kun olet hiljainen?” Vai lähtisikö hän reagoimaan omalla tavallaan, joko kääntymällä pois tai suuttumalla?

Eli huomaamme, miten isoja seurauksia näillä pienillä liikkeillä on.

Parhaimmillaan ne rakentavat siltaa meidän välillemme ja vahvistavat hyvinvointiamme. 

Pahimmillaan ne katkaisevat yhteyden ja synnyttävät etäisyyttä tai riitaa. 

Jotta voisimme paremmin rakentaa läheisyyttä, meidän on tarpeellista ymmärtää tunneyhteyden rakentumisen tärkeimmät tekijät. Tunnekeskeisen terapian teoria kutsuu niitä parisuhteen kolmeksi kulmakiveksi:

  1. Olenko saatavilla, kun tarvitset minua? 
  2. Reagoinko sinuun? 
  3. Syntyykö meidän välillemme yhteys, joka kertoo: ”Olen sinua varten, välitän sinusta”?

Tunneyhteys ja luottamus toisen saatavilla oloon syntyy lukemattomien pienten arkipäiväisten kokemusten pohjalta. 

Paras tapa tutkia oman suhteen kulmakiviä on kääntää katse ensin itseensä. Teenkö minä aloitteita? Käännynkö sinun puoleesi ja kerron asioistani? Jos sinä kerrot omistasi, pysähdynkö, kiinnostunko? Olenko sinua varten?

Jos huomaat heiveröisyyttä omassa osuudessasi, tee psykologinen testi tänään. 

Kun kohtaatte työpäivän tai muun erossa olon jälkeen kumppanisi kanssa, keskeytä tekemisesi, mene hänen luokseen, hae katseyhteys ja kysy, mitä hänelle kuuluu? Kiinnostu oikeasti. Keskity kuuntelemaan ja ole läsnä. Kerro myös omasta päivästäsi, millainen olo sinulla on, mitä sinulle kuuluu. 

Mitä teidän välillänne tapahtuu tämän jälkeen? 

Kirjoittaja:

Eira Eklund-Mikola

psykologi, paripsykoterapeutti

Close

50% Complete

Kaksi askelta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do itsusmod temporid incididunt ut labore and dolore magna aliqua.