Miten säilyttää hyvä seksuaalisuus pitkässä parisuhteessa?

Ajattelemme helposti, että intohimoinen seksi on vain suhteen alkuhuumaa, ja että pitkässä suhteessa seksi muuttuu vääjäämättä tylsäksi. Mutta onneksi tiedämme, että näin ei tarvitse olla. 

Hyvän seksuaalisuuden säilyttäminen on mahdollista. Mutta miten?  

 Usein ajattelemme, että uudet asiat, jännitys ja virikkeet ovat tärkeimmät tekijät intohimon ylläpitämisessä. Ne ovat tietenkin tärkeitä lisämausteita, mutta eivät riitä avuksi silloin, kun seksuaalisuudessa tulee vaikeuksia. Ja jokaisessa suhteessa tulee vaikeita aikoja, jotka koettelevat seksuaalisuutta.

 Vastaus hyvän seksuaalisuuden vaalimiseen lähteekin aivan toisesta ääripäästä, kuin uutuus ja jännitys. Se lähtee turvallisuuden tunteesta, joka on meille ihmisille ensisijaisin tarve. Se on ohjelmoitu meidän hermostoomme, koska lajina meidän pitää ensin pysyä hengissä. Sen jälkeen voimme keskittyä muihin asioihin, kuten esimerkiksi seksiin. 

Parisuhteen turvallisuus tarkoittaa kokemusta siitä, että kumpikin voi riittävästi luottaa toisiinsa ja suhteen pysyvyyteen. Ja että kummallakin on tunne siitä, että riitän ja olen rakastettava kumppanini silmissä.

Me ihmiset reagoimme, jos tämä turvallisuus ei toteudu riittävästi. Se näkyy myös parisuhdeseksissä monella tavalla. Se heikentää usein seksuaalista halua, nautintoa ja heittäytymiskykyä. Se näkyy myös suorittamisena, ja seksin muuttumisena yhteydettömäksi, kaavamaiseksi ja ilottomaksi. 

Turvallisuus parisuhteessa syntyy tunneyhteydestä

Tunneyhteys tarvitsee kaksi osapuolta. Se syntyy aloitteiden tekemisestä ja niiden vastaanottamisesta. 

Kun pohdimme meidän tunneyhteyttämme, tärkeitä kysymyksiä kummallekin puolisolle ovat:

”Käännynkö minä kumppanini puoleen, kerronko hänelle ajatuksistani, toiveistani ja tarpeistani?”

”Huomaanko ja pysähdynkö minä kumppanini ääreen, kun hän tarvitsee. Kuulenko häntä?”

Kun uskallamme puhua ja tulemme kuulluksi ja ymmärretyksi, voimme rauhoittua. Meidän ei tarvitse olla yksin ja voimme luottaa siihen, että kelpaamme. 

Silloin meidän ei tarvitse suojautua ja sulkeutua, vaan voimme tutkia ja leikkiä. Voimme antautua kokemaan, myös seksuaalisesti. Turvallisuus mahdollistaa aivoissa ”jarrun” höllentymisen, ja antaa sitä kautta kyvyn innostua ja virittyä. 

Erilaiset tavat hakeutua tunneyhteyteen

On tärkeää tunnistaa, että meillä voi olla erilainen tapa hakeutua tunneyhteyteen kuin puolisollamme. Karkeasti jaoteltuna me yritämme löytää yhteyttä toisiimme joko puhumalla tai koskettamalla. Molemmat tavat ovat yhtä hyviä ja tärkeitä. 

Silloin, kun suhteessa on riittävän vahva tunneyhteys, kumpikin tapa toimii. Kumppanit pääsevät helposti toistensa lähelle oman tapansa avulla. Seksuaalinen halu voi herätä syvällisen keskustelun tai hellän kosketuksen kautta.

Seksuaalisuuden solmu

Tunneyhteyden ollessa ohut tai katkennut, seksuaaliset lähestymisyritykset törmäävät helposti muuriin. Emme pääsekään oman lähestymistapamme avulla yhteyteen. Tilanne on kummallekin tuskallinen. Se tuottaa kipua torjutuksi tulleelle, mutta myös torjujalle. 

Näissä tilanteissa viriää myös voimakkaita virhetulkintoja toisesta. 

”Et halua minua, en ole sinulle tärkeä, kun torjut.” 

”Kun et ole kuunnellut minua pitkään aikaan, et oikeasti halua minua, vonkaat vain seksiä.”

Nämä tulkinnat ovat ymmärrettäviä, mutta noin 100% väärässä! 

Seksuaalisuuden solmut syntyvät, kun tunneyhteys on heikko ja meidän suojamekanismimme käynnistyvät. Ne voivat olla sitä, ettei enää pyri yhteyteen tai pyrkii siihen vaativalla ja kriittisellä tavalla.  Vaikka suojamekanismit lisäävät yhteydettömyyttä, on tärkeää muistaa, että niiden takana on aina kaipuu yhteyteen. Se on viritettynä meihin kaikkiin. 

Miten seksuaalisuuden solmu avataan?

Seksuaalisuuden solmun avaamisessa on todella tärkeää nähdä näkyvää käyttäytymistä syvemmälle, nähdä vaativuuden tai vetäytymisen alle. 

Tärkeintä on tehdä aloite ja kurottautua toisen luo. Tunneyhteyden ollessa ohut, parhaiten toisen luo pääsee, kun muistaa, mikä on hänen ”kanavansa” yhteyteen. Tarvitseeko toinen puhumista vai onko tässä kohtaa tärkeää vain mennä viereen ja silittää? Kumpikin tapa viestittää:  ”Hei, olen tässä sinua varten”. 

Kumpikin lähestymistapa palauttaa tunneyhteyden ja lähettää turvallisen viestin väkevästi meidän systeemiimme: “En ole yksin, olen turvassa”. Ja sitä kautta myös seksuaalinen yhteys voi palautua. 

Seksuaalinen halu syntyy yhteydestä. Ja se sammuu yhteydettömyydestä. 

Pareilla, jotka säilyttävät hyvän seksuaalisuuden läpi vuosikymmenten, on kaksi erityistä ominaisuutta. Heillä on keskinäinen vahva ystävyys ja luottamus. He valitsevat ja päättävät, että seksi on tärkeää, ja tekevät sille tilaa. He valitsevat kumppaninsa aina uudelleen ja uudelleen. 

Näin seksi voi olla turvallinen seikkailu vuodesta toiseen.

Kirjoittaja:

Eira Eklund-Mikola

psykologi ja paripsykoterapeutti 

 

Close

50% Complete

Kaksi askelta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do itsusmod temporid incididunt ut labore and dolore magna aliqua.